บริการแพ็กกิ้ง ประกอบลังไม้ ระบบสูญกาศ รมน้ำยา ตีตรา (IPPC) พร้อมใบรับรองการส่งออก