การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีรูปแบบต่างๆ ดังนี้

 • การขนส่งทางอากาศ เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วและทันต่อเวลา เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าส่งตัวอย่าง
 • การขนส่งทางทะเล เหมาะสำหรับสินค้าที่มีปริมาณมากและต้องการต้นทุนที่ต่ำ เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเกษตร
 • การขนส่งทางบก เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการขนส่งระยะสั้นหรือระยะกลาง เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการ ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้แก่

 • ประเภทของสินค้า
 • ปริมาณสินค้า
 • ระยะทางในการขนส่ง
 • ระยะเวลาในการขนส่ง
 • ต้นทุนในการขนส่ง

นอกจากรูปแบบการขนส่งแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เช่น

 • เอกสารและพิธีการศุลกากร
 • ประกันภัยสินค้า
 • ความคุ้มครองความเสียหาย

บริษัท แอลทีเอส เอ็กซ์เพรส จำกัด มีบริการเสริมต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น

บริการบรรจุสินค้า บริษัทฯ ให้บริการบรรจุสินค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อปกป้องสินค้าจากการเสียหายระหว่างการขนส่ง
บริการขออนุญาตนำเข้า-ส่งออก บริษัทฯ ให้บริการขออนุญาตนำเข้า-ส่งออกสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริการติดตามสินค้า บริษัทฯ ให้บริการติดตามสถานะสินค้าตลอดเส้นทางการขนส่ง
บริษัท แอลทีเอส เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน ด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

กลับสู่หน้าแรก>>