ประวัติบริษัทและวิสัยทัศน์

LTS Express เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในวันที่ 9  เมษายน พ.ศ. 2547  ในนาม หจก.แอล.ที.เอส.เอ็กซ์เพรส แอนด์ เทรดดิ้ง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 368 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  โดยความมุ่งมั่นของผู้เริ่มก่อตั้ง ที่ต้องการจะขจัดปัญหาในการทำงาน   ของพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และ ความยุ่งยาก ในการ จัดส่งเอกสาร รับเช็ค วางบิล ส่งสินค้าตัวอย่าง ขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์ หรือขนย้ายสินค้า เครื่องจักร ที่มีขนาดใหญ่ทุกประเภท บริการบรรจุหีบห่อสินค้า ตีลังไม้ อบน้ำยา พร้อมใบรับรองการส่งออก ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วตรงต่อเวลาและปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์ของผู้เริ่มก่อตั้งที่เคยร่วมงานกับบริษัท ขนส่งสินค้าด่วน ทางอากาศระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงรายใหญ่เช่น DHL TNT GDM และธุรกิจ ขนส่งสินค้าทางเรือ สินค้าผ่านแดน ชิปปิ้ง ตัวแทนออกของได้รับอนุญาตจาก กรมศุลกากร และกระจายสินค้าด่วน ประเภทสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ภายในประเทศ มากกว่า 25 ปี จึงเล็งเห็นถึงขอบเขตการทำงานต่างๆ ที่ทั้งผู้ส่งและผู้รับปลายทางน่าจะได้ความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นกว่านี้ ทำให้ผู้เริ่มก่อตั้ง ที่มีใจรักในงานบริการ ได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุง และเพิ่มการปฏิบัติงานต่างๆเข้าไปเพื่อให้การบริการ ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ และ ผู้รับปลายทางได้รับสินค้าและบริการที่รวดเร็วตรงต่อเวลาและปลอดภัยและมีประสิทธิเพิ่มยิ่งขึ้น

และในวันที่ 15   ธันวาคม   พ.ศ. 2549 LTS Express   ได้ขยายงานเพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าในอนาคต ทาง LTS Express  ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท แอลทีเอส เอ็กซ์เพรส จำกัด  และเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆเพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวในอนาคต  เราจึงได้คัดสรรพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และสุภาพเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

ปัจจุบัน LTS Express  ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ เลขที่   461  ซอยลาซาล  24   ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  ในนาม  บริษัท แอลทีเอส เอ็กซ์เพรส จำกัด เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  เนื่องจากอยู่ใกล้สนามบิน และเส้นทางหลักสามารถเข้าสู่เส้นทางการขนส่งได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการ การเจริญเติบโตทางธุรกิจของท่านด้วยการบริการของ   บริษัท แอลทีเอส เอ็กซ์เพรส จำกัด

ความเชี่ยวชาญ การขนย้ายเครื่องจักร ขนย้ายอุตสาหกรรม

บริษัท แอลทีเอส เอ็กซ์เพรส จำกัด ของเรามีความเชี่ยวชาญด้านการขนย้ายเครื่องจักร ขนย้ายอุตสาหกรรมทุกขนาด ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เราให้บริการขนย้ายเครื่องจักรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรเบา เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรทางการแพทย์ เครื่องจักรการเกษตร เครื่องจักรก่อสร้าง เป็นต้น

เราเข้าใจดีว่าเครื่องจักรเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและมีความสำคัญต่อการผลิต จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการขนย้าย โดยทีมงานของเราล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนย้ายเครื่องจักร ได้รับการอบรมอย่างเข้มข้น และมีประสบการณ์ในการขนย้ายเครื่องจักรทุกประเภท

นอกจากนี้ เรายังมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ช่วยให้การขนย้ายเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเราคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการขนย้ายเครื่องจักรแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นที่ น้ำหนักและขนาดของเครื่องจักร เส้นทางในการขนย้าย เป็นต้น

บริษัท แอลทีเอส เอ็กซ์เพรส จำกัด ของเราพร้อมให้บริการขนย้ายเครื่องจักรทุกประเภทให้กับทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานราชการ เป็นต้น เรามั่นใจว่าจะสามารถให้บริการขนย้ายเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อให้เครื่องจักรของคุณถึงที่หมายได้อย่างเรียบร้อย