บริการขนย้ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องห้องวิจัย

บริการขนย้ายเครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการวิจัยพยาธิวิทยา โรงพยาบาลศิริราช โดยทีมงาน LTSEXPRESS
สนใจใช้บริการโทร.090 582 5656 | 090 582 5656 |082 4589 888 |088 5074 888

บริการขนย้ายเครื่องมือแพทย์ห้องวิจัยโรงพยาบาลศิริราช