บริการขนย้ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระยอง -สมุทรปราการจำนวน 16 เครื่องใช้บรรทุก 10 คัน