ขนส่งพร้อมติดตั้งคุรุภัณฑ์ ณ รัฐสภาแห่งใหม่เกียกกาย

ขนส่งพร้อมติดตั้งคุรุภัณฑ์ รัฐสภาแห่งใหม่ เกียกกาย