บริการขนย้ายเครื่องผสมยารักษาโรคมะเร็งเครื่องแรกของ กรมการแพทย์ ผลิตโดยคนไทย

ทีมงาน LTS Express ขนย้ายเครื่องผสมยารักษาโรคมะเร็งเครื่องแรกของกรมการแพทย์ ผลิตโดยคนไทยมูลค่า 150 ล้านบาทส่งมอบให้กับโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นที่เรียบร้อยปลอดภัย สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมเพื่อเรียกใช้บริการที่

HOTLINE: 094-4941-989