บริการขนย้ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระยอง -สมุทรปราการจำนวน 16 เครื่องใช้บรรทุก 10 คัน

บริการย้ายเครื่องจักรผลิตยางในรถจักรยาน จากนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด ปลายทาง โรงงาน แพรกษา จำนวน 16 ชุด พร้อมจัดว่างเข้าพื้นที่ พร้อมวางระดับน้ำ พร้อมติดตั้ง