บริการขนย้ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม คณะวิศวะกรรมเครื่องกล มศว.องครักษ์ นครนายก

เข้าพื้นที่ขนย้ายเครื่องจักร และเครน ขนาด 10-15 ตัน จำนวน 45 เครื่อง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มศว. องครักษ์ นครนายก ไปยังอาคารใหม่ ต้องใช้ทีมงานมืออาชีพ และทีมประสานที่ีเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ย้ายเครนขนาดใหญ่ เครื่องจักรหนักทุกขนาด สอบถามเพื่อประเมินราคาได้ที่ โทร. 02-398-9582 M.096-8242-989

HOTLINE: 094-4941-989