ตีลังไม้ อบน้ำยา ตีตรา IPPC ส่งออก จึงเป็นบริการที่มีความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยบริการดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การเตรียมความพร้อม

ก่อนบรรจุสินค้า จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบสภาพสินค้าให้พร้อมใช้งาน
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสินค้าให้เรียบร้อย
 • จัดทำเอกสารกำกับการขนส่ง

2. การออกแบบลังไม้

ลังไม้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและทนทานเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การออกแบบลังไม้ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ขนาดและน้ำหนักของสินค้า
 • เส้นทางการขนส่ง
 • สภาพอากาศ

3. ประกอบลังไม้

การประกอบลังไม้ควรดำเนินการโดยผู้ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อให้ลังไม้มีความแข็งแรงและทนทาน

4. อบน้ำยา

การอบไม้ด้วยความร้อนเป็นวิธีกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชตามมาตรฐาน IPPC โดยไม้ที่จะอบควรมีคุณภาพดีและมีความหนาแน่นเพียงพอ

5. ตีตรา IPPC

การตีตรา IPPC เป็นการแสดงสัญลักษณ์ IPPC บนลังไม้เพื่อแสดงว่าไม้ผ่านการอบความร้อนตามมาตรฐาน IPPC

ข้อควรระวังในการบรรจุสินค้า

 • บรรจุสินค้าให้แน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเคลื่อนที่
 • ยึดสินค้าให้แน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าหลุดออกจากลังไม้
 • หลีกเลี่ยงการกระแทกหรือตกหล่นสินค้า

การเลือกบริษัทให้บริการ

หากต้องการใช้ บริการบรรจุสินค้า ตีลังไม้ อบน้ำยา ตีตรา IPPC ส่งออก ควรเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการบรรจุสินค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะ โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

 • ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่ง
 • ประสบการณ์ในการบรรจุสินค้าระหว่างประเทศ
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ในการบรรจุสินค้าที่ครบครัน
 • พนักงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์

กลับสู่หน้าแรก >>