ขั้นตอนในการ ขนย้ายเครื่องมือทางการแพทย์

 1. การเตรียมความพร้อม

ก่อน ขนย้ายเครื่องมือทางการแพทย์ จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้
 • ตรวจสอบสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือให้เรียบร้อย
 • บรรจุเครื่องมือลงในภาชนะที่เหมาะสม
 • จัดทำเอกสารกำกับการเคลื่อนย้าย

2.การขนย้าย

การ ขนย้ายเครื่องมือทางการแพทย์ ควรดำเนินการโดยผู้ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดดังนี้
 • เลือกรถขนส่งที่เหมาะสมกับขนาดและน้ำหนักของเครื่องมือ
 • ขนย้ายเครื่องมือในแนวตั้งเสมอ
 • ยึดเครื่องมือให้แน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่
 • ระมัดระวังการกระแทกหรือตกหล่น

2.การขนถ่าย

การขนถ่ายเครื่องมือทางการแพทย์ ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังดังนี้
 • ยกเครื่องมือด้วยท่าทางที่ถูกต้อง
 • วางเครื่องมือในที่ที่เหมาะสม

ข้อควรระวังในการขนย้ายเครื่องมือทางการแพทย์

 • หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายเครื่องมือที่ปนเปื้อน
 • ตรวจสอบสภาพเส้นทางการขนย้ายให้สะดวกและปลอดภัย
 • แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า

การขนย้ายเครื่องมือทางการแพทย์เป็นงานที่ต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้เครื่องมือทางการแพทย์ได้รับความเสียหายหรือปนเปื้อนน้อยที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย