บริการขนย้ายกล้องสำหรับใช้ทางการแพทย์ จาก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ไปยัง โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานี ต้องใช้อุปกรณ์ ช่วยโหลด น้ำหนัก 300-500 กิโลกรัมพร้อมแพ็กกิ้งเพื่อความปลอดภัย สนใจใช้บริการขนย้านเครื่องแพทย์ ที่ต้องการการดูแลแบบพิเศษ ขนส่งรวดเร็วตรงเวลา ปลอดภัย พร้อมรับประกันสินค้า
โทร. 080 582 5656 /082 4589 888 / 088 5074 888
http://www.888lts.com