28/09/2020

ขนส่งสินค้าด่วน ขนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือแพทย์

บริการขนย้ายกล้องสำหรับใช้ทางการแพทย์ จาก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ไปยัง โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานี ต้องใช้อุปกรณ์ ช่วยโหลด น้ำหนัก 300-500 กิโลกรัมพร้อมแพ็กกิ้งเพื่อความปลอดภัย สนใจใช้บริการขนย้านเครื่องแพทย์ ที่ต้องการการดูแลแบบพิเศษ ขนส่งรวดเร็วตรงเวลา ปลอดภัย พร้อมรับประกันสินค้า โทร. 080 582 5656 /082 4589 888 / 088 5074 888 http://www.888lts.com

บริการขนย้ายเครื่องมือแพทย์

บริการขนย้ายกล้องสำหรับใช้ทางการแพทย์ จาก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ไปยัง โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานี ต้องใช้อุปกรณ์ ช่วยโหลด น้ำหนัก 300-500 กิโลกรัมพร้อมแพ็กกิ้งเพื่อความปลอดภัย สนใจใช้บริการขนย้านเครื่องแพทย์ ที่ต้องการการดูแลแบบพิเศษ ขนส่งรวดเร็วตรงเวลา ปลอดภัย พร้อมรับประกันสินค้า

Tel.098 789 1650 /  092 789 9816

     HOTLINE

      080 582 5656
      090 582 5656
082 4589 888
088 5074 888

http://www.888lts.com