27/10/2021

Moving and logistics services

ขนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือแพทย์ โกดัง คลังสินค้า ออฟฟิศ บ้าน คอนโด ตีลังไม้ รมยา ตีตรา IPPC ขนส่งสินค้าด่วนทั่วไทย ทั่วโลก

บริการขนย้ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม คณะวิศวะกรรมเครื่องกล มศว.องครักษ์ นครนายก

เข้าพื้นที่ขนย้ายเครื่องจักร และเครน ขนาด 10-15 ตัน จำนวน 45 เครื่อง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มศว. องครักษ์ นครนายก ไปยังอาคารใหม่ ต้องใช้ทีมงานมืออาชีพ และทีมประสานที่ีเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ย้ายเครนขนาดใหญ่ เครื่องจักรหนักทุกขนาด สอบถามเพื่อประเมินราคาได้ที่ โทร. 090 582 5656/ 080 582 5656/ 082 4589 888 / 088-5074-888

โทร.063-174-2878