28/09/2020

ขนส่งสินค้าด่วน ขนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือแพทย์

บริการขนย้ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม คณะวิศวะกรรมเครื่องกล มศว.องครักษ์ นครนายก

เข้าพื้นที่ขนย้ายเครื่องจักร และเครน ขนาด 10-15 ตัน จำนวน 45 เครื่อง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มศว. องครักษ์ นครนายก ไปยังอาคารใหม่ ต้องใช้ทีมงานมืออาชีพ และทีมประสานที่ีเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ย้ายเครนขนาดใหญ่ เครื่องจักรหนักทุกขนาด สอบถามเพื่อประเมินราคาได้ที่ โทร. 090 582 5656/ 080 582 5656/ 082 4589 888 / 085 976 7788