28/09/2020

ขนส่งสินค้าด่วน ขนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือแพทย์

ขนส่งด่วน โต๊ะรอนำจ่าย ให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทุกอำเภอ ทุกเกาะ ทั่วประเทศ

#ภารกิจการจัดส่ง ตู้รอนำจ่าย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1685 ชุด ทุกอำเภอ ทุกเกาะ ขอบคุณ ทีมงานทุกภาคส่วน งานนี้เข้าทุกพื้นในประเทศไทย สนใจการใช้บริการกระจายสินค้า ทั่วประเทศ

Tel.098 789 1650 /  092 789 9816

     HOTLINE

      080 582 5656
      090 582 5656
082 4589 888
088 5074 888

/ 085 976 7788 / 063 4379229 / 088 5074 888